سه شنبه, 07 16th

آخرین بروز رسانی 06:22:58 AM

راه های پیشنهادی برای تقویت املاء

راه های پیشنهادی برای تقویت املاء

با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همکاران مواجه شدیم که در ذیل فهرست وار آورده ایم ...

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همکاران مواجه شدیم که در ذیل فهرست وار آورده ایم .

- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه

- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی

- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی

- بررسی دقیق تکلیف شب در خانه

- توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس

- پرهیز از حرکات اضافی موقع گفتن املا

- استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تکرار و تمرین در کلاس

- توجه به نوع نشستن

- استفاده از کارت تند خوانی

- ترکیب صامت و مصوت

- اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان

- تصحیح املا توسط خود دانش آموزان و . . . . .

تقویت املاء

تمرینات پیشنهادی برای تقویت دیکته

-تصحیح دیکته توسط دانش آموزان.

-انجام ماز (تقویت دقت-هماهنگی چشم ودست-تقویت املا و خواندن و ریاضی)

-پیدا کردن تفاوت وتشابه تصاویر(دقت بینایی)

-تقویت ادراک نقش از زمینه(تقویت دقت و ادراک)

-د ور کلمه صحیح خط بکشد ( تقویت دقت-ادراک)

-تماشای توپ آویزان از سقف(تقویت دقت)

-بازی بادارت (دقت-هماهنگی چشم و دست)

-تقویت حرکات چشم- ۲تصویر به آزمودنی نشان داده شده بعد ۳تصویرسپس تصاویر را بردارید تا کودک بیان کند چه دیده است؟(حافظه بینایی)

-بازی حلقه پرتاب (تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست)

-نقطه گذاری متن(دقت)

-رنگ آمیزی(هماهنگی چشم و دست-دقت)

-بازیهای فکری(دقت-ادراک-حافظه)

-مینی بسکتبال(دقت-هماهنگی چشم و دست)

-بازی هوشیار

- تمرینات سرکش گذاری-نقطه گذاری-تشدید گذاری-دندانه گذاری(تقویت دقت-تقویت املا و خواندن)

-آموزش حروف استثناء-با نمونه و تکرار و تمرین

-استفاده از کارتهای کلمات مشکل(دقت-حافظه)

-کامل کردن کلمات ناقص(دقت-حافظه-ادراک)

-پیدا کردن کلمه صحیح از بین چند کلمه غلط(دقت-ادراک)

تقویت املاء

راهبردهای تقویت خواندن در دانش آموزان

- وصل نقطه چین (دقت ، هماهنگی چشم و دست ، تقویت دستخط و خوشنویسی)

- استفاده از روش چند حسی فرنالد

- کامل کردن کلمات ناقص (دقت ، ادراک)

- کار با ماز(دقت ، ادراک ، هماهنگی چشم و دست)

- پرتاب حلقه (دقت ، هماهنگی چشم و دست)

- کپی کردن و نقاشی کردن کلمات وحروف و...(دقت ، ادراک)

- تشخیص شکل از زمینه (ادراک)

- ترسیم کلمات در فضا (تقویت تجسم فضایی)

- پیدا کردن تفاوت در یک سری از کلمات (دقت)

- تشخیص شکل از زمینه (ادراک ، دقت)

- داستان خوانی (تقویت املا و خواندن ، تقویت درک مطلب)

- رمز گردانی(دقت ، هماهنگی چشم و دست)

- آموزش مطالب درسی

- پیدا کردن کلمات حروف هم صدا با شکل متفاوت (تقویت املا و خواندن ، دقت ، ادراک)

- بازی های فکری پومین

- پیدا کردن تفاوت ها وتشابهات (دقت)

- بازی با دارت (دقت)

- پیدا کردن کلمه مورد نظر در متن (دقت)

- استفاده از وسایل آموزشی سینا

- تمرین روخوانی

- جمله سازی با کلمات مشکل (تقویت خواندن ، درک مطلب ، املا ، ادراک)

- مینی بسکتبال (هماهنگی چشم و دست ، دقت)

- استفاده از حروف مغناطیسی جهت ساختن کلمه (دقت ، ادراک)

- خواندن روزنامه (تقویت املا و خواندن ، دقت ، ادراک)

- خواندن شعر(حافظه شنوایی)

- تمرینات توالی شنیداری (تقویت توالی و حافظه شنوایی)

- تمرینات حساسیت شنیداری (دقت و حساسیت شنیداری ، تقویت املا و خواندن)

- تلفظ غلط کلمات توسط کارشناس یا معلم واصلاح تلفظ آن کلمه توسط دانش آموز

- استفاده از کارتهای تصویری مختلف (تقویت حافظه دیداری)

- تمرین حفظ کردن حروف الفبا(دقت ، حافظه ، توالی )

- ترکیب صدا ها توسط دانش آموز(ساز= س – ا – ز)( تقویت ادراک)

- کامل کردن تصویر وبریدن وچسباندن تصاویر(ادراک ، دقت ، هماهنگی چشم و دست)

تقویت املاء

تهیه و تنظیم : پیش دبستانی گلهای امروز

بازنشر محتوا تنها با ذکر منبع و درج پیوند فعال مجاز است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید: خانه پیش دبستانی دبستان راه های پیشنهادی برای تقویت املاء